جت فن

جت فن

هواکش جت فن

از قطر پروانه ۲۰ سانتیمتر تا ۱۵۰ سانتیمتر

قدرت هوادهی از ۱۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت

امتیاز این مطلب
۳.۵/۵
امتیاز بدهید page