هواکش بکوارد

هواکش صنعتی بکوارد پویا صنعت

دسته بندی هواکش بکوارد :

 1. هواکش بکوارد یکطرفه ( از یک طرف هوا را مکش می کند)
 2. هواکش بکوارد دوطرفه ( از دو طرف مکش می کند )
 3. هواکش بکوارد کوبله مستقیم
 4. هواکش بکوارد کوبله توسط شافت و یاتاقان
 5. هواکش بکوارد با فولی و تسمه

ویژگی ها :

 • هواکش بکوارد فشار قوی یک طرفه
 • قطر پروانه ۲۵ تا ۲۰۰ سانتیمتر
 • قدرت هوادهی ۷۰۰ تا ۱۶۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 • فشار ستونی تا ۶۰ سانتیمتر ستون آب
 • ورق به کار رفته طبق سفارش مشتری گالوانیزه، فولاد استیل و …

هواکش صنعتی پویا صنعت

دسته بندی هواکش بکوارد :

 1. هواکش بکوارد یکطرفه ( از یک طرف هوا را مکش می کند)
 2. هواکش بکوارد دوطرفه ( از دو طرف مکش می کند )
 3. هواکش بکوارد کوبله مستقیم
 4. هواکش بکوارد کوبله توسط شافت و یاتاقان
 5. هواکش بکوارد با فولی و تسمه

ویژگی ها :

 • هواکش بکوارد فشار قوی یک طرفه
 • قطر پروانه ۲۵ تا ۲۰۰ سانتیمتر
 • قدرت هوادهی ۷۰۰ تا ۱۶۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 • فشار ستونی تا ۶۰ سانتیمتر ستون آب
 • ورق به کار رفته طبق سفارش مشتری گالوانیزه، فولاد استیل و …

فن مکنده

هواکشی که هوا را از طریق راه های هوایی یا لوله های هوا به سمت خود می مکد یا می کشد. این نوع از هواکش صنعتی برای مکان هایی قابل استفاده است که نیاز به مکش و تخلیه هوای موجود در محیط باشد.

شکل پره های این نوع از هواکش به سمت داخل است و عملا با چرخش فن توسط موتور، یک اختلاف فشار در پشت فن ایجاد می شود که باعث حرکت هوا به سمت داخل لوله های فن و تخلیه توسط خروجی هواکش می شود. این نوع از هواکش به لحاظ ظاهری هواکش حلزونی بکوارد هم نامیده می شود

به طور کلی می توان گفت شکل پره، فن هواکش صنعتی را از فن دمنده و مکنده بودن متمایز میکند و نسبت فشار است که می تواند به آن دست یابد. به طور کلی، دمنده می تواند نسبت فشار بالاتر تولید کند. 

امتیاز بدهید page