هواکش اکسیال

هواکش آکسیال

هواکش آکسیال چیست؟

هواکش اکسیال (فن محوری) هواکشی است که در آن هوای خارج شده مجبور می شود به موازات محوری که پره ها در اطراف آن می چرخند حرکت کند.

تفاوت فن اکسیال و فن سانتریفیوژ

در فن های اکسیال یا محوری، هوای خارج شده به موازات محور پره ها حرکت می کند ولی در فن‌ سانتریفیوژ هوا در زوایای قائم نسبت به ورودی فن استخراج می‌کنند و با انحراف و نیروی گریز از مرکز هوا را به سمت خروجی می‌چرخانند.

کاردبردهای هواکش آکسیال

فن محوری (Axial Fan) نوعی هواکش صنعتی است که باعث می‌شود گاز در جهت محوری و موازی با محوری که پره‌ها به دور آن می‌چرخند، جریان یابد. جریان در ورودی و خروجی محوری است. فن به گونه ای طراحی شده است که اختلاف فشار و در نتیجه نیرو ایجاد کند تا جریان را از طریق فن ایجاد کند.

به طور کلی، هواکش آکسیال ( یا فن جریان محوری ) یک نوع هواکش فشار قوی است که برای دبی بزرگتر با افزایش فشار نسبتاً کم و یک فن گریز از مرکز برای دبی نسبتاً کمتر و افزایش فشار زیاد مناسب است.


تفاوت بین فن آکسیال و رادیال چیست؟

فن های محوری هوای کم فشار ایجاد می کنند، زیرا طراحی چنین فن هایی به این دستگاه ها اجازه می دهد تا هوا را تا حدودی به طور مساوی در یک منطقه مشخص توزیع کنند. در فن های رادیال ( هواکش شعاعی) هوای پرفشار تولید می کنند. به عبارت دیگر، آنها جریان ثابتی از هوا ایجاد می کنند که می تواند برای هدف قرار دادن یک منطقه متمرکز استفاده شود.

۴.۶/۵ - (۷ امتیاز)